Krby

Copyright DUPI obchodní společnost s r.o.

Materiály na tomto webu jsou chráněny autorským právem společnosti DUPI obchodní společnost s r.o. nebo třetích stran. Všechna práva jsou vyhrazena. Materiály na tomto webu můžete využívat pouze pro nekomerční, osobní účely, za předpokladu, že zachováte všechna autorská práva. Jakékoliv komerční využití těchto materiálů je možné pouze s písemným souhlasem DUPI obchodní společnost s r.o. a/nebo třetích stran. Zejména nejste oprávněni:
  • kopírovat nebo napodobovat webdesign a vzhled tohoto webu
  • přejímat jakékoliv obrazové materiály nebo animace a zveřejňovat je na internetu či jiným způsobem reklamně či komerčně využívat
  • přejímat texty nebo jejich části a využívat je k propagaci svých výrobků nebo služebWebdesign a tvorba tohoto webu: Scisoft webdesign 2005Některé části těchto stránek, například loga či fotografie výrobků, případně i další materiály jsou chráněny autorskými právy třetích stran a byly převzaty s jejich souhlasem.

 © 2005 DUPI obchodní společnost s r.o.
Dupi krby, kamna, železářství
Drogerie
Elektro
Kuchyňka
Železářství